Kwaliteit en Garantie

Kwaliteit en Garantie

Op al onze producten hanteren wij een garantietermijn van zes maanden. Uitgangspunt daarbij is wel dat het gaat om een productiefout.
Als uitzondering hierop geldt een garantietermijn van 3 maanden voor ritsen, drukknopen en overige fournituren.
Voorwaarde hierbij is ook dat u zich bij het onderhoud heeft gehouden aan de reinigingsvoorschriften van de betreffende kleding.

Heeft u een klacht dan maakt u die kenbaar via middels  e-mail info@workwear24.nl of u schrijft een brief.

Doorgaans zal workwear24 binnen vijf werkdagen reageren op uw klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen
en wokwear24 tracht binnen 14 dagen met een voorstel te komen. Indien beide partijen gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen
kan de klant zich richten tot de geschillencommissie thuiswinkel. Deze commissie zal trachten tot een passende oplossing van het geschil te komen.

Producten zijn uitgesloten van garantie in de volgende omstandigheden::

Schade als gevolg van aantoonbaar oneigenlijk gebruik van het product of schade als gevolg van het onderhoud
van het artikel anders dan voorgeschreven in het onderhoudsetiket